image_pdfimage_print

Water for Roots and Fruits

Wives of seminary students during a Bible study

Imagine you go to church.  You know it is time for the Psalm, but in the bulletin you see the heading: Salimo 1. Under it, you try to solve the new puzzle of a new language.

Ngwodala munthu wosatsata uphungu wa anthu oipa,
wosatsanzira mayendedwe a anthu ochimwa,
wosakhala nawo m’gulu la anthu onyoza Mulungu,
koma wokondwerera kumvera malamulo a Chauta,
nkumasinkhasinkha za malamulowo usana ndi usiku.
Munthuyo ali ngati mtengo wobzalidŵa m’mbali mwa mtsinje wa madzi,
ngati mtengo wobereka zipatso pa nthaŵi yake,
umene masamba ake safota konse.
Zochita zake zonse zimamuyendera bwino. Continue reading “Water for Roots and Fruits”

A Teacher’s Mission

“We have different gifts, according to the grace given to each of us. If your gift is…teaching, then teach” (Romans 12:6-7)

The Lutheran Church of Cameroon in West Africa has 31 congregations served by only 8 pastors. No new pastors have graduated since 1999. In 2014, Missionary Dan Kroll arrived in the town of Kumba as the lone WELS missionary in the country. In the Fall of 2016, Missionary Kroll and one other Cameroonian Pastor began training a new class of 11 pre-seminary students. Their work is challenging for sure, but is greatly enhanced by WELS volunteers who come to Cameroon for short-term teaching trips. Could you be a future volunteer teacher? Read Missionary Kroll’s post and find out more.

Continue reading “A Teacher’s Mission”